Skip to main content

Keuringen IBC

IBC vallen onder het 2,5 jaarlijks keuringsregime. Dit betekend dat de tanks minstens iedere 2,5 jaar gekeurdmoeten worden volgens KIWA- en ADR-regelgeving. Bij de 15-jaarlijkse KIWA-keuring dient de tank inwendig geïnspecteerd te worden en uit de bak gehaald te worden. Hieronder het keuringsschema:

Na de keuring ontvangt u Kiwa- en ADR-keuringscertificaat.

KIWA 2,5 jaar:

 • Ingangscontrole Kiwa-tankcertificaat / conformiteitsbewijs en UN-kenmerk
 • De algemene staat van onderhoud, verflaag, lekkages en beschadigingen
 • De afwezigheid van overmatige schaden in lasnaden en hijsvoorziening
 • De aanwezigheid en werking van de antihevelvoorziening
 • De reinheid van de lekbak
 • De afdichting van de peilinrichting en het vulpunt
 • Functioneren kiep-kantel (uitstroom) beveiliging

 

Kiwa 15 jaar (voor IBC ouder dan 15 jaar):

 • Boven genoemde punten
 • Demontage tank uit lekbak
 • Inwendige inspectie (gelijkmatige of putcorrosie)
 • Controle wanddikte
 • Dichtheidsbeproeving

 

ADR 2,5 jaar:

 • Aanwezigheid logboek, UN-kenmerk
 • Visuele inspectie van gehele installatie
 • Aanwezigheid kentekenplaat
 • Algemene staat van tankeenheid, verflaag, beschadigen, lekkages
 • Afwezigheid van mechanische vervormingen van de hijsogen
 • Aanwezigheid van kogelkranen
 • Aanwezigheid en functioneren van ontluchting- en uitstroombeveiliging
 • Reinheid van de lekbak
 • Controle op afdichting van de peilinrichting en vulpunt
 • Functioneren van de lekdetectie
 • Keuring met dichtheidsbeproeving
 • Na keuring is de ontluchting weer in gebruik staat terug brengen

 

ADR 5 jaar:

 • Alle boven genoemde ADR 2,5 jaar punten.
 • Keuring met inwendige inspectie (mangat open en tank inwendig beoordelen)